Osika amerykańska

Taksonomicznie osika amerykańska jest topolą, gatunkiem rozpowszechnionym w Stanach Zjednoczonych, w szczególności na północnym wschodzie, w rejonie Wielkich Jezior i w pozostałej części kraju dzielącej Jeziora od Gór Skalistych. Do rodzaju Populus należą liczne gatunki. Próbki ich materiału pod mikroskopem wyglądają identycznie – natomiast osika różni się zasadniczo od tulipanowca, nie należącego do rodzaju Populus, a mimo to powszechnie nazywanego w Stanach Zjednoczonych żółtą topolą.

Nazwa Łacińska

Populus tremuloides

Nazwa Zwyczajowa

biała topola, topola osikowa

American_aspen_big

Osika amerykańska rośnie w gęstych drzewostanach o łatwej do prowadzenia gospodarce zrównoważonej, lecz niższym znaczeniu komercyjnym od niektórych amerykańskich gatunków liściastych. Drzewa osiągają wysokość 120 stóp (48 m) i 4 stóp (1,2 m) w obwodzie. Ze względu na różnorodność genetyczną, pień osiki może być cylindryczny o ograniczonej stożkowatości i niewielu gałęziach, lub krzywy I poskręcany. Osika amerykańska jest jednym z niewielu gatunków, dla których zrąb zupełny jest korzystny, jako że nie służy jej zacienienie. Odradza się zarówno z sadzonek jak i z odrostów korzeniowych. Jest naturalnym gatunkiem pionierskim po pożarach lasu. Najwięcej osiki amerykańskiej rośnie w stanach Minnesota, Wisconsin, Maine i Michigan.

PRZYROST GATUNKU

Z Analizy Inwentaryzacji Lasów wynika, że drzewostan osiki amerykańskiej obejmuje 637 milionów m3 – 4,3% drzewostanu gatunków liściastych w Stanach Zjednoczonych łącznie. Naturalny roczny przyrost osiki amerykańskiej wynosi 10,4 miliona m3. Rocznie wycina się 8,9 miliona m3, a przyrost netto (z uwzględnieniem wyrębu) wzrasta o 1,5 miliona m3

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina