• Forest-and-sawmill-007_carousel.jpg
  • Environmental Impact

Wpływ na środowiska

Kwestie związane z ochroną środowiska można skutecznie zintegrować ze specyfikacją materiałową i „zielonymi” projektami budowlanymi wyłącznie pod warunkiem wykorzystania naukowej metodologii Oceny Cyklu Życia produktu pod kątem wpływu na środowisko (Life Cycle Assessment, LCA). Metodologia LCA przewiduje zbieranie i ocenę danych ilościowych (wstępnych i końcowych) na temat surowca, wydatków energetycznych i odpadów dla pełnego cyklu życia danego produktu w celu stwierdzenia jego wpływu na środowisko. LCA ma uniwersalne zastosowanie dla wszystkich sektorów surowcowo-materiałowych, zapewniając możliwość sporządzenia obiektywnych i naukowo uzasadnionych porównań ich faktycznego wpływu. LCA jest również narzędziem umożliwiającym rozpoznanie najbardziej skutecznych sposobów ograniczania jej wpływu na środowisko – tym samym działania na rzecz ograniczenia jednego z czynników wpływu na środowisko nie prowadzą do degradacji ekologicznej w innym obszarze.

Od 2010 roku AHEC współpracuje z thinkstep (podmiot znany wcześniej jako PE International), firmą konsultantów ds. rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki, dla potrzeb zbierania i udostępniania danych na temat wpływu na środowisko amerykańskich gatunków drewna liściastego podczas pełnego cyklu ich życia, z uwzględnieniem międzynarodowych standardów w obszarze emisji dwutlenku węgla i zasad LCA. W ramach pierwszej fazy badań opublikowano zgodny z normą ISO raport zawierający Ocenę Cyklu Życia suszonej w piecu amerykańskiej tarcicy liściastej. Raport umożliwia AHEC opracowanie modelu całkowitego wpływu na środowisko wszystkich dostaw tarcicy i forniru z gatunków amerykańskiego drewna liściastego na dowolny rynek na świecie.

Dane LCA można indywidualnie opracować dla każdego z 19 gatunków amerykańskiego drewna liściastego, stanowiących łącznie ponad 95% całkowitej produkcji drewna liściastego w Stanach Zjednoczonych. Całość danych jest następnie wpisywana w Profile Środowiskowe Amerykańskiego Drewna Liściastego (American Hardwood Environmental Profiles, AHEPs), które członkowie AHEC mogą dołączać do każdej dostawy drewna liściastego. Dane LCA są obecnie zbierane, analizowane i raportowane przez AHEC w ramach wszystkich projektów specjalnych i przykładów praktycznych.

Dane dotyczące projektów oraz doświadczenie i przykłady zastosowań z nimi związane potwierdzają, że wpływ gatunków amerykańskiego drewna liściastego na środowisko jest ograniczony od momentu jego pozyskania do utylizacji. Pozyskanie i przetworzenie amerykańskiego drewna liściastego dla potrzeb szeregu zastosowań wymaga zużycia zdecydowanie mniejszej ilości energii, niż większość innych materiałów. Badanie LCA autorstwa thinkstep wykazało, iż przynajmniej 90% energii termicznej wymaganej do wytworzenia amerykańskiej tarcicy pozyskuje się z biomasy. Ilość dwutlenku węgla zawarta w amerykańskim drewnie liściastym z chwilą dostawy do dowolnego państwa na świecie niemal zawsze przekracza wielkość emisji związanej z pozyskaniem, przetworzeniem i transportem tego surowca.
 
Amerykańskie drewno liściaste jest również idealnym wyborem z perspektywy współczesnych trendów technologii zainspirowanych przyrodą (tzw. „biomimikry”), związanych z przeprojektowywaniem systemów przemysłowych według reguł przyrody i przewidujących ciągły recykling wykorzystanych materiałów w swoistym obiegu zamkniętym. Amerykańskie drewno liściaste nie jest łączone ani zanieczyszczane innymi surowcami i środkami chemicznymi, czemu zawdzięcza prostotę ponownego wykorzystania i możliwość recyklingu z końcem cyklu życia produktu. Elementy amerykańskiego drewna liściastego wymagające utylizacji są w pełni biodegradowalne i nietoksyczne. Proces ich spalania jest całkowicie bezpieczny, stanowiąc jednocześnie źródło energii neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Opracowywane przez AHEC raporty LCA dowodzą, iż projektanci mogą ograniczyć wpływ efektów swojej pracy na środowisko naturalne, wybierając do realizacji amerykańskie drewno liściaste – natomiast osiągnięcie pełnych korzyści środowiskowych jest uzależnione od innych wyborów i praktyk, w tym od wysokowydajnych źródeł energii, odpowiedniej gospodarki surowcowej i trwałości produktów. Dostawcy i użytkownicy amerykańskiego drewna liściastego ponoszą również wspólną odpowiedzialność za możliwie skuteczne wykorzystywanie pełnego wachlarza gatunków i sortymentów drewna amerykańskiego pozyskiwanego z lasów w Stanach Zjednoczonych. Nadmierna koncentracja na najlepszych sortymentach kilku popularnych gatunków liściastych – takich jak dąb czy orzech – zwiększa presję na wybraną część ogólnych zasobów i sprzyja marnowaniu surowca.