• DSCF2413_carousel.JPG
  • legality of foresting
  • legality of foresting

Tính Hợp Pháp

Ưu tiên hàng đầu của AHEC là đảm bảo rằng cả giá trị và danh tiếng của gỗ cứng Hoa Kỳ được khai thác hợp pháp đều không bị ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu khi đưa ra cạnh tranh với các sản phẩm từ những nguồn bất hợp pháp. Chúng tôi ủng hộ luật cấm buôn bán gỗ bị khai thác trái phép và cung cấp các công cụ để chứng minh mức độ rủi ro không đáng kể của bất kỳ loại gỗ cứng Hoa Kỳ nào có nguồn gốc từ một nguồn bất hợp pháp.

CÁC NGHIÊN CỨU ĐỘC LẬP

Đánh Giá Khai Thác Hợp Pháp và Tính Bền Vững của Hoạt Động Xuất Khẩu Gỗ Cứng Hoa Kỳ do AHEC ủy thác từ Seneca Creek Associates biên soạn thông tin chi tiết về phạm vi, hiệu quả và việc thực thi các chương trình theo quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương tại các tiểu bang sản xuất gỗ cứng Hoa Kỳ.Nghiên cứu của Seneca Creek cho thấy có chưa đến 1% nguy cơ gỗ bất hợp pháp xâm nhập vào chuỗi cung ứng gỗ cứng Hoa Kỳ. Điều này là do các tác động kết hợp giữa quyền sở hữu rõ ràng và được thực thi đầy đủ, quyền sở hữu rừng gia đình nhiều thế hệ, tôn trọng luật pháp và một xã hội dân sự mạnh mẽ.  

AHEC ủy thác đánh giá nghiên cứu Seneca Creek vào năm 2016 nhằm đảm bảo các kết luận vẫn mang tính liên quan và cập nhật.

PHÁP LUẬT

AHEC là tổ chức ủng hộ hàng đầu, thông qua tư cách thành viên của Liên Đoàn Gỗ Cứng Hoa Kỳ, liên quan đến Đạo Luật Lacey Hoa Kỳ Sửa Đổi vào Tháng 5 năm 2008. Điều này dẫn đến khả năng phạm tội sở hữu bất kỳ loại cây trồng nào trong lãnh thổ Hoa Kỳ (trừ cây trồng nông nghiệp, bao gồm cả sản phẩm gỗ và sản phẩm phái sinh) "lấy, sở hữu, vận chuyển hoặc bán" vi phạm bất kỳ luật pháp nước ngoài hoặc luật liên quan nào.AHEC cũng tham gia chặt chẽ và hỗ trợ đầy đủ những nỗ lực của Liên Minh Châu Âu để thực thi
 Quy Chế Gỗ Châu Âu (EUTR) từ ngày 3 tháng 3 năm 2013. Quy định này áp đặt các yêu cầu bắt buộc đối với các công ty đặt sản phẩm lâm nghiệp "lên hàng đầu" vào thị trường Châu Âu để triển khai "hệ thống thẩm định" để đánh giá và giảm thiểu rủi ro gỗ bất hợp pháp xâm nhập vào chuỗi cung ứng. Các luật tương tự hiện đang được thi hành tại Úc, Indonesia, Malaysia và Na Uy và đang được xem xét áp dụng tại một số quốc gia khác bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc.

CÔNG CỤ

Để giúp người mua gỗ cứng Hoa Kỳ tuân thủ EUTR và các luật tương tự, AHEC đã phát triển hệ thống trực tuyến để cho phép các nhà xuất khẩu gỗ cứng Hoa Kỳ tạo ra Hồ Sơ Đánh Giá Tác Động Môi Trường của Hàng Gỗ Cứng ở Hoa Kỳ (AHEP) với mỗi lô hàng sản phẩm được giao tới bất kỳ thị trường nào trên thế giới.Mỗi AHEP phù hợp với yêu cầu của EUTR và tuân thủ chặt chẽ
 Tài Liệu Hướng Dẫn của Châu Âu về Quy Chế Gỗ Châu Âu. Đối với mọi lô hàng, AHEP cung cấp quyền truy cập thông tin về tên của nhà cung cấp Hoa Kỳ, mô tả sản phẩm, số lượng gỗ, tên loài gỗ thương mại và khoa học, địa điểm khai thác và tài liệu chứng minh nguy cơ không đáng kể về tình trạng khai thác bất hợp pháp bên cạnh dữ liệu tác động môi trường khác.Mặc dù các luật như EUTR đặt ra nghĩa vụ thẩm định đối với nhà nhập khẩu, AHEC cũng đã soạn thảo tài liệu Hướng Dẫn dành cho Thành Viên về Quy Chế Gỗ Châu Âu và Hướng Dẫn về Đạo Luật Cấm Khai Thác Gỗ Bất Hợp Pháp của Úc để đảm bảo rằng các nhà xuất khẩu gỗ cứng Hoa Kỳ được thông báo đầy đủ về nghĩa vụ pháp lý và do đó có thể hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng ở nước ngoài của họ.