• DSCF2413_carousel.JPG
  • legality of foresting
  • legality of foresting

Yasallik

AHEC için kilit öncelikler, yasal olarak hasat edilen Amerikan sertağacının değerinin ve de yasadışı kaynaklardan rekabet eden ürünlerle dünya pazarlarındaki itibarının zayıflatılmasını önlemektir. Yasadışı olarak hasat edilen kereste ticaretini yasaklayan kanunları destekliyoruz ve yasadışı kaynaklardan türetilen herhangi bir ABD sertağacının ihmal edilebilir riskini göstermek için araçlar sağlıyoruz.

BAĞIMSIZ ÇALIŞMALAR

AHEC'in Seneca Creek Associates'e yaptırdığı ABD Sert Ağaç İhracatı Hukuksal Hasat ve Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi, ABD sertağaç üreten devletlerde federal, eyalet ve yerel düzenleyici programların kapsamı, etkinliği ve uygulanması hakkında ayrıntılı bilgi derlemektedir.Seneca Creek araştırması, ABD seratağaç tedarik zincirine herhangi bir yasadışı ahşap girme riskinin % 1'den az olduğunu göstermektedir. Bu durum, açık ve tamamen uygulanan mülkiyet haklarının, çok nesilli aile ormancılığının, hukukun üstünlüğüne saygının ve güçlü bir sivil toplumun birleşik etkilerinden kaynaklanmaktadır. AHEC, sonuçların alakalı ve güncel olmasını sağlamak için 2016'da  Seneca Creek çalışmasının bir incelemesini yapmıştır.

MEVZUAT

AHEC, ABD Sertağaç Federasyonu üyeliği yoluyla, Mayıs 2008 tarihli ABD Lacey Yasası Değişikliğini, lider konumunda destekleyen üyelerinden biriydi. ABD sınırları içinde herhangi bir bitkinin (bunlara tarımsal ürünler dahil değildir, fakat ağaç ve türevi ürünleri kapsar), herhangi bir ilgili yabancı veya eyalet yasasına göre "alınıp, sahiplenilip, taşınıp satılması" kanun ihlaline girer.

AHEC, Avrupa Birliği tarafından 3 Mart 2013 tarihinden itibaren AB Ahşap Yönetmeliği'ni (EUTR) yürürlüğe koyma çabalarını da yakından takip edip, tümüyle desteklemektedir. Bu düzenleme, ormancılık ürünleriyle ilgili AB pazarında "ilk yer" alan şirketler için zorunlu şartlar getirmektedir. Tedarik zincirine yasadışı ahşap girme riskini değerlendirmek ve hafifletmek için bir "durum tespit sistemi" uygulamaktadır. Benzer yasalar şu anda Avustralya, Endonezya, Malezya ve Norveç'te uygulanmakta, Japonya ve Güney Kore dahil olmak üzere diğer bazı ülkelerde kabul görmektedir.

ARAÇLAR

AHEC, ABD sert ağacı alıcılarına EUTR ve benzeri kanunlara uymalarına yardımcı olmak için, ABD sertağaç ihracatçılarının dünyadaki herhangi bir pazara sunulan ürünün her bireysel sevkiyatıyla birlikte bir Amerikan Sertağaç Çevre Profili (AHEP) oluşturmasına izin verecek bir çevrimiçi sistem geliştirmiştir.Her AHEP, EUTR gereksinimlerine uyum sağlar ve AB Ahşap Düzenlemesi için AB Kılavuz Belgesini yakından takip eder. AHEP, her sevkiyat için, ABD tedarikçisinin adı, ürün açıklaması, odun stok miktarı, ticari ve bilimsel tür adı, hasat yeri ve önlenebilecek yasadışı hasat riskiyle beraber diğer çevresel etki verileri ile ilgili bilgilere erişmenizi sağlar.EUTR gibi yasalar zorunlu çalışma yükümlülüğünü ithalatçıya yüklerken, AHEC ayrıca, ABD Sertağaç ihracatçılarının yasal zorunluluklar hakkında tam olarak bilgilendirilmelerini sağlamak için AB Ahşap Yönetmeliği ve Avustralya Yasadışı Kayıt Yasağı Yasası Hakkında Kılavuz ile ilgili Üye Rehberini, yurtdışındaki müşterilere yardımcı olabilmek için hazırladı.