• DSCF2413_carousel.JPG
  • legality of foresting
  • legality of foresting

ความถูกต้องตามกฏหมาย

ความสำคัญอันดับแรกสำหรับ AHEC คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งมูลค่าและชื่อเสียงของไม้เนื้อแข็งอเมริกันที่มีการเก็บเกี่ยวตามกฏหมายจะไม่โดนหักล้างภายในตลาดโลกที่มีสินค้าคู่แข่งมาจากแหล่งผิดกฏหมาย เราสนับสนุนกฏหมายที่ยับยั้งการค้าไม้เถื่อน รวมถึงจัดหาเครื่องมือมาใช้พิสูจน์ความเสี่ยงอันเล็กน้อยของไม้เนื้อแข็งอเมริกัน ชิ้นใดก็ตามที่มาจากแหล่งผิดกฏหมาย

การศึกษาอิสระ

การประเมินการเก็บเกี่ยวอย่างถูกกฎหมายและการส่งออกไม้เนื้อแข็งอย่างยั่งยืนของสหรัฐอเมริกาได้รับมอบหมายโดย AHEC จาก สมาคม Seneca Creek ได้รวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต ประสิทธิภาพ และการบังคับใช้โครงการกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นในรัฐที่ผลิตไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกา

การศึกษาของ Seneca Creek แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงของไม้ที่ผิดกฎหมายที่จะเข้ามาสู่ห่วงโซ่อุปทานของไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกามีน้อยกว่า 1% ซึ่งเป็นผลมาจากการรวบรวมผลกระทบของสิทธิในทรัพย์สินที่ชัดเจนและบังคับใช้อย่างเต็มที่ สิทธิการครอบครองป่าของครอบครัวหลาย ๆ รุ่น การเคารพกฎของกฎหมาย และประชาสังคมที่เข้มแข็ง 

AHEC สั่งให้มีการทบทวนการศึกษาของ Seneca Creek ในปี 2016 เพื่อให้แน่ใจว่าข้อสรุปยังคงมีความเกี่ยวข้องและทันสมัย

กฎหมาย

AHEC เป็นผู้สนับสนุนหลักผ่านการเป็นสมาชิกของสหพันธ์ไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกาใน การแก้ไขกฎหมายเลซีย์ของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคมHYPERLINK "https://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/faq.pdf" 2008 ซึ่งทำให้การที่จะครอบครองพืชใด ๆ ภายในสหรัฐอเมริกาเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย (ไม่รวมพืชผลทางการเกษตรแต่รวมไม้และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์) "การรับมา การครอบครอง การขนส่ง หรือการจำหน่าย) ในการละเมิดกฎหมายต่างประเทศหรือรัฐที่เกี่ยวข้องAHEC ยังมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความพยายามของสหภาพยุโรปและสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการบังคับใช้ กฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของสหภาพยุโรปHYPERLINK "http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm" (EUTR) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2013 ระเบียบนี้กำหนดข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ป่าไม้ใน "ขั้นตอนแรก" ในตลาด EU เพื่อดำเนินการ "ระบบการตรวจสอบเชิงลึก" เพื่อประเมินและลดความเสี่ยงของไม้ที่ผิดกฎหมายในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน ขณะนี้มีการบังคับใช้กฎหมายที่คล้ายกันในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และนอร์เวย์และกำลังได้รับการพิจารณาให้นำไปใช้ในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วย

เครื่องมือ

เพื่อช่วยผู้ซื้อไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกาให้ปฏิบัติตาม EUTR และกฎหมายที่คล้ายกัน AHEC จึงได้พัฒนาระบบออนไลน์เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกาได้สร้าง  American Hardwood Environmental Profile (AHEP) กับทุก ๆ สินค้าที่ส่งไปยังตลาดใด ๆ ในโลกแต่ละ AHEP นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดของ EUTR และปฏิบัติตาม เอกสารข้อแนะนำของHYPERLINK "http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip" EU HYPERLINK "http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip"สำหรับกฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของสหภาพยุโรป สำหรับทุก ๆ สินค้าที่ส่งไป AHEP ใด้ให้การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของซัพพลายเออร์ในสหรัฐอเมริกา ปริมาณของไม้ ชื่อสายพันธุ์ทางพาณิชย์และวิทยาศาสตร์ สถานที่เก็บเกี่ยว และเอกสารที่แสดงถึงความเสี่ยงอันเล็กน้อยของการเก็บเกี่ยวที่ผิดกฎหมายควบคู่ไปกับข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆในขณะที่กฎหมายอย่าง EUTR วางข้อผูกพันการตรวจสอบเชิงลึกกับผู้นำเข้าอย่างแน่นหนา AHEC ก็ได้เตรียมข้อแนะนำสมาชิกเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของสหภาพยุโรปและข้อแนะนำเกี่ยวกับพระราชบัญญัติห้ามการทำไม้ที่ผิดกฎหมายของออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ส่งออกไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกาได้รับการสรุปเกี่ยวกับภาระผูกพันทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์และสามารถช่วยเหลือลูกค้าต่างประเทศของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น