• 00217_carousel.jpg
 • Sustainability

Tính Bền Vững

Mặc dù rừng là hệ sinh thái năng động, trong đó thành phần về loài cây sẽ thay đổi theo thời gian nhưng hoạt động kiểm lâm thường xuyên của chính phủ liên bang chứng minh rằng có sự tăng trưởng nhanh chóng về khối lượng của gần như tất cả các loại gỗ cứng thương mại trong rừng ở Hoa Kỳ. Sự tăng trưởng này cũng được phân bổ đồng đều trên khắp Hoa Kỳ.

Theo thông tin cập nhật thống kê mới nhất của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA):

 • Trong khoảng từ năm 1953 đến năm 2012, mức độ tăng trưởng trong ngành gỗ cứng Hoa Kỳ tăng từ 5,2 tỷ m3 lên 12 tỷ m3, tăng hơn 130%;
   

 • Trong khoảng từ năm 2007 đến năm 2012, khối lượng gỗ cứng Hoa Kỳ tăng với tỷ lệ 124 triệu m3 một năm (ngay cả tính đến sau khi khai thác và tỷ lệ cây chết một cách tự nhiên) – khoảng 4 m3 mỗi giây.
   

 • Các rừng cây gỗ cứng Hoa Kỳ đang bị lão hóa và nhiều cây được phép tăng kích thước trước khi được khai thác – khối lượng cây gỗ cứng có đường kính 48 cm hoặc lớn hơn tăng gần gấp bốn lần từ 0,73 tỷ m3 vào năm 1953 lên 2,7 tỷ m3 vào năm 2012. 
   

 • Tổng diện tích các loại rừng cây gỗ cứng và hỗn hợp gỗ cứng-gỗ mềm ở Hoa Kỳ đã tăng từ 99 triệu ha vào năm 1953 lên 111 triệu ha vào năm 2012.
   

 • Diện tích này tăng liên tục trong suốt giai đoạn 60 năm và tiếp tục với tốc độ 401.000 ha mỗi năm trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2012 – điều này tương đương với việc tăng thêm diện tích của một sân bóng đá mỗi phút.

TÍNH SỞ HỮU

Tình hình mở rộng nhanh chóng của rừng cây gỗ cứng Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào thực tế là nó thuộc quyền sở hữu chủ yếu của số lượng lớn các cá nhân và gia đình tư nhân có động lực chính thường không phải là hoạt động sản xuất gỗ hoặc kinh tế. 

Trong tổng số lượng khai thác gỗ cứng năm 2012, 90% bắt nguồn từ đất thuộc sở hữu tư nhân và chỉ 10% bắt nguồn từ đất công. Ở các tiểu bang phía Đông, chiếm 98% tổng số gỗ cứng Hoa Kỳ được khai thác vào năm 2012, có 9,75 triệu chủ rừng, mỗi chủ sở hữu trung bình 15 ha. Chỉ có 5% diện tích rừng tư nhân thuộc sở hữu của các tập đoàn và quy mô trung bình của các công ty nắm giữ chỉ là 133 ha.

Theo Khảo Sát Chủ Sở Hữu Rừng Quốc Gia được Cục Kiểm Lâm Hoa Kỳ thực hiện năm năm một lần, những lý do phổ biến nhất để sở hữu các khu rừng gia đình liên quan đến vẻ đẹp và sự riêng tư mà khu rừng đó mang lại, cùng với tình hình bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã. 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Chủ sở hữu các khu rừng gỗ cứng Hoa Kỳ thường trồng rừng theo thời gian luân phiên kéo dài hơn và thường thu hoạch có chọn lọc một vài cây trên mỗi ha, thay vì chặt hạ. Ngoài ra, sau khi khai thác, chủ rừng thường dựa vào đặc tính tái sinh tự nhiên trong đất rừng màu mỡ của Hoa Kỳ. Vào năm 2012, rừng tự nhiên chiếm 97% diện tích rừng gỗ cứng và rừng hỗn hợp gỗ cứng-gỗ mềm ở Hoa Kỳ và chỉ có 3% là đồn điền. Ngay cả trong khu vực đồn điền, không trồng các loài cây “kỳ lạ” không phải loài bản địa hay các loài biến đổi gen.

Công Cụ Khám Phá Rừng Gỗ Cứng Hoa Kỳ cung cấp thông tin chi tiết về khối lượng, mức độ sinh trưởng và hoạt động khai thác gỗ cứng ở cấp tiểu bang và cấp quận trên khắp Hoa Kỳ.