Ví dụ

Tại AHEC, chúng tôi cố gắng thay đổi cách suy nghĩ của mọi người về việc sử dụng gỗ cứng làm vật liệu. Chúng tôi đã chứng kiến cuộc cách mạng về cách thức sử dụng gỗ và cuộc cách mạng này tạo ra tất cả các cơ hội mới. Nhiều loại gỗ cứng mang lại hiệu suất không thể bỏ qua, có thể mang lại lợi ích to lớn cho các nhà thiết kế, kiến trúc sư và kỹ sư. Đây là một điều gì đó mà chúng tôi muốn truyền tải thông qua các dự án sáng tạo của riêng mình, nắm bắt trong các nghiên cứu trường hợp của chúng tôi về công việc từ các bên khác và thể hiện thông qua các ví dụ sử dụng; cung cấp các tài liệu tham khảo mới và thú vị về việc gỗ cứng Hoa Kỳ trở thành nguyên liệu hoàn hảo như thế nào về hình thức và chức năng.

Nếu bạn muốn gửi nghiên cứu trường hợp hoặc ví dụ về việc sử dụng gỗ cứng Hoa Kỳ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Làm việc từ những bên khác, chứng minh lợi ích hiệu suất của gỗ cứng Hoa Kỳ trên toàn cầu.

Tài liệu tham khảo thực tế của gỗ cứng Hoa Kỳ đang sử dụng.