• The-Butler_David-Chipperfield_e15-furniture-makers_American-willow_Wolfram-Scheible_Making_Detail-(1)_carousel.jpg
    • The Butler

      David Chipperfield là người đã thiết kế ra The Butler, dành riêng cho Wallpaper* Handmade, được làm bằng gỗ liễu Hoa Kỳ.

Gỗ liễu

Gỗ liễu đen Hoa Kỳ là một loài cây mọc ở các tiểu bang Miền Nam, thường liên quan đến nước và chỉ là một trong nhiều loài cây liễu.

Tên Latinh

Salix nigra

Tên Thường Gọi Khác

gỗ liễu đen, liễu đầm lầy

American_Willow_big

Cây gỗ liễu đen Hoa Kỳ mọc tự nhiên ở Miền Trung và Miền Nam chủ yếu dọc theo sông Mississippi và bên cạnh hồ. Những cây liễu tốt nhất có thể mọc rất cao và thẳng nhưng có đường kính tương đối nhỏ và có thể có nhiều thân.

NĂNG SUẤT RỪNG

Dữ liệu FIA cho thấy số lượng cây gỗ liễu Hoa Kỳ là 56,7 triệu m³, chiếm 0,4% trong tổng số cây gỗ cứng Hoa Kỳ. Số lượng trồng gỗ liễu Hoa Kỳ là 1,15 triệu m³/năm trong khi số lượng khai thác là 0,31 triệu m³ mỗi năm. Khối lượng ròng (sau khi khai thác) tăng 0,84 triệu m³ mỗi năm. Mức tăng trưởng của gỗ liễu vượt quá mức khai thác ở hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ trồng loại cây này

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island