Wierzba amerykańska

Wierzba amerykańska jest gatunkiem typowym dla południowej części Stanów Zjednoczonych, zazwyczaj występującym w pobliżu zbiorników wodnych. Jest to jeden z licznych gatunków wierzby.

Nazwa Łacińska

Salix nigra

Nazwa Zwyczajowa

wierzba czarna

American_Willow_big

Wierzba amerykańska występuje w naturalnie rosnących lasach w centralnych i południowych stanach, głównie wzdłuż rzeki Missisipi i w pobliżu jezior. Osobniki najwyższej jakości mają proste pnie i osiągają znaczną wysokość, przy stosunkowo niewielkich obwodach. Mogą być wielopienne.

PRZYROST GATUNKU

Z Analizy Inwentaryzacji Lasów wynika, że drzewostan wierzby amerykańskiej obejmuje 56,7 miliona m3 – 0,4% drzewostanu gatunków liściastych w Stanach Zjednoczonych ogółem. Naturalny roczny przyrost amerykańskiej wierzby czarnej wynosi 1,15 miliona m3; rocznie wycina się 0,31 miliona m3. Przyrost netto (z uwzględnieniem wyrębu) wzrasta o 0,84 miliona m3 rocznie. Roczny przyrost wierzby amerykańskiej przekracza objętość wyrębu w większości stanów, gdzie występuje ten gatunek.

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island