ตัวอย่าง

ที่ AHEC เราพยายามจะเปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนที่เกี่ยวกับไม้เนื้อแข็งที่เป็นวัสดุ เราได้พบกับการปฏิวัติการใช้ไม้รวมถึงเกิดการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในทุกรูปแบบ ไม้เนื้อแข็งหลายประเภทมีสมรรถนะที่ไม่อาจมองข้ามได้ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ต่อนักออกแบบ สถาปนิก และวิศกร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสื่อสารกันผ่านโครงการอันสร้างสรรค์ของพวกเราเอง ซึ่งรับมาใช้กับกรณีศึกษาของเราที่ได้จากผลงานของผู้อื่น และแสดงผ่านตัวอย่างการใช้ ซึ่งทำให้เกิดเอกสารอ้างอิงที่ทั้งใหม่และตื่นเต้นว่าไม้เนื้อแข็งอเมริกันเป็นวัสดุที่ไร้ที่ติในแง่ของรูปแบบและการทำงานอย่างไร

หากคุณต้องการส่งกรณีศึกษาหรือตัวอย่างการใช้ไม้เนื้อแข็งอเมริกัน กรุณาติดต่อเรา

ชิ้นงานจากแหล่งอื่น การสาธิตถึงประโยชน์ด้านสมรรถนะของไม้เนื้อแข็งอเมริกันทั่วโลก

การประยุกต์อ้างอิงของการใช้ไม้เนื้อแข็งอเมริกัน