การวัด

เกณฑ์การให้เกรดไม้แปรรูปจาก NHLA ที่สมาคมไม้เนื้อแข็งแห่งชาติที่อุตสาหกรรมไม้เนื้อแข็งนำมาใช้มีการอิงจากระบบการวัดที่ดีที่สุดซึ่งใช้หน่วยเป็นนิ้วและฟุต ในทางกลับกัน ตลาดส่งออกส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับมาตรฐานแบบเมตรมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น เกณฑ์การประเมินได้รับการพัฒนามาพร้อมกับไม้แปรรูปยาวและกว้างแบบสุ่มในใจ ก่อนการสั่งซื้อ ควรจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกสรรสำหรับข้อกำหนดเฉพาะ 

บอร์ดฟุต

บอร์ดฟุต (BF) คือหน่วยวัดไม้แปรรูปเนื้อแข็ง 

บอร์ดฟุตเท่ากับความยาว 1 ฟุต x ความกว้าง 1 ฟุต x ความหนา 1 นิ้ว (1 ฟุต = 0.305 เมตร, 1 นิ้ว = 25.4 มม.)

สูตรกำหนดบอร์ดฟุตในบอร์ดคือ

(ความกว้างนิ้ว x ความยาวฟุต x ความหนานิ้ว) หารด้วย 12 

อัตราร้อยละของไม้ไร้ตำหนิที่เป็นที่ต้องการสำหรับแต่ละเกรดอิงจากหน่วยวัด 12' นี้ 

พื้นที่หน้าผิวของบอร์ด

พื้นที่หน้าผิวของบอร์ด (SM) คือพื้นที่ผิวของไม้บอร์ดแบบตารางฟุต ในการกำหนดพื้นที่หน้าผิวของบอร์ด นำความกว้างของไม้บอร์ดแบบนิ้วคูณด้วยความยาวของไม้บอร์ดแบบฟุต และนำผลรวมมาหารด้วย 12 ปัดเศษขึ้นหรือลงให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด อัตราร้อยละของไม้ดีที่เป็นที่ต้องการสำหรับแต่ละเกรดอิงจากพื้นที่หน้าผิวของบอร์ด ไม่ใช่บอร์ดฟุต นอกจากนี้เป็นเพราะว่าไม้บอร์ดทั้งหมดนี้ ดังนั้นไม่ว่าความหนาจะเป็นเท่าไหร่ก็ตาม จะใช้วิธีประเมินเกรดแบบเดียวกัน 
ตัวอย่างการคำนวณแบบพื้นที่หน้าผิวของบอร์ดบางส่วนมีดังนี้

measurements

6 1 ⁄2" x 8' ÷ 12 = 4' 1 ⁄3" = 4' SM 
8" x 12' ÷ 12 = 8' SM 
10" x 13' ÷ 12 = 10' 10⁄12" = 11' SM
ตัวอย่างของ SM และ BF: 
บอร์ดต่ำกว่าคือหนา 2", กว้าง 6 1 ⁄4" และยาว 8' 
6 1 ⁄4" x 8' ÷ 12 = 4' 1 ⁄6", ดังนั้น SM เท่ากับ 4' นำ SM มาคูณด้วยความหนา 2" และ BF เท่ากับ 8' 
ขณะเตรียมการนับจำนวนแบบชุดเพื่อส่งออก จะมีการลงบันทึกไม้บอร์ดโดยใช้ความกว้างและความยาว ความกว้างแบบสุ่มที่มากกว่าหรือน้อยกว่าครึ่งนิ้วจะปัดให้เป็นจำนวนเต็มนิ้วที่ใกล้เคียงที่สุด อีกทางเลือกหนึ่ง ความกว้างของบอร์ดที่ตรงกับครึ่งนิ้วพอดีจะปัดขึ้นหรือลงก็ได้ ความยาวที่อยู่ระหว่างจำนวนฟุตที่เพิ่มขึ้นมักจะปัดลงให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด ตัวอย่างเช่น บอร์ด
กว้าง 5 1 ⁄4" และยาว 8' 1 ⁄2' นับเป็น 5" และ 8'

ความหนามาตรฐานสำหรับไม้แปรรูปแผ่นแบบหยาบ

ความหนามาตรฐานสำหรับไม้แปรรูปแผ่นแบบหยาบจะมาในแบบเศษหนึ่งส่วนสี่ต่อหนึ่งนิ้ว ตัวอย่างเช่น 1" = 4 ⁄4. การผลิตไม้เนื้อแข็งแปรรูปอเมริกันส่วนใหญ่จะเลื่อยให้เป็นขนาดระหว่าง 1" และ 2" ถึงแม้ว่าความหนาขนาดอื่น ๆ จะสามารถหาได้ในปริมาณที่มีจำกัดกว่า ความหนามาตรฐานต่าง ๆ และความหนาแบบเมตรที่ถูกต้องจะแสดงให้เห็นด้านล่าง 

3/4 (3/4” = 19.0มม)
4/4 (1” = 25.4มม)
5/4 (1 1/4” = 31.8มม)
6/4 (1 1/2” = 38.1มม)

8/4 (2” = 50.8มม)
10/4 (2 1/2” = 63.5มม)
12/4 (3” = 76.2มม)
16/4 (4” = 101.6มม)

ความหนามาตรฐานสำหรับไม้แปรรูปขัดมัน (ไส)

เมื่อไม้แผ่นแปรรูปแบบหยาบได้รับการขัดมัน (ไส) ให้เป็นความหนาที่สมบูรณ์แล้ว ตำหนิต่าง ๆ เช่น รอยขีดถูกคราบและความบิดเบี้ยวจะไม่มีการนำไปพิจารณาเมื่อประเมินเกรดของไม้บอร์ดหากว่ารอยตำหนิเหล่านั้นสามารถลบออกได้ในกระบวนการขัดมัน (ไส) ในไม้ ความหนาที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับไม้แปรรูปขนาด 1 1⁄2" และน้อยกว่าสามารถกำหนดได้โดยการตัด 3 ⁄16" ออกจากความหนาเฉพาะชื่อ สำหรับไม้แปรรูป 1 3 ⁄4" และหนา, ลบออก 1 ⁄4"

การวัดไม้แปรรูปอบแห้ง

ปริมาณสุทธิ: บอร์ดฟุตจริงของไม้แปรรูปอบแห้งที่จะได้รับการวัดหลังจากการเข้าเตาอบแห้ง 

การนับแบบเหมาหรือแบบไม้สด: บอร์ดฟุตจริงที่ผ่านการวัดก่อนนำเข้าเตาอบแห้ง ด้วยมาตราฐานเเล้วเมื่อมีการขายไม้แปรรูปแบบอบเเห้ง ผู้ซื้ออาจจะได้รับขนาดของบอร์ดฟุตลดลงประมาณ 7% เนื่องจากการหดตัวในกระบวนการอบแห้ง

การตรวจสอบไม้แปรรูปอบแห้ง 

ความกว้างเเละความหนาขั้นต่ำที่ได้กล่าวถึงในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ขึ้นอยู่กับ ไม้แปรรูปสดหรือแบบแอร์ดราย"กฎการอบแห้งไม้แปรรูป" ที่ระบุไว้ในกฎ NHLA ประกอบด้วยค่าเผื่อการหดตัวหลังจากการอบเเห้งเเละเหล่านี้คือ: 

ไม้แปรรูปอบเเห้งเนื้อหยาบกำหนดความหนาอยู่ที่ 3/8" ถึง 1-3/4"  ความหนาอาจเป็น 1/16" ขาดไปจากความหนาเล็กน้อย; ที่ 2" ขึ้นไปอาจเป็น 1/8" ที่หายไป เเละ 10% ของไม้แปรรูปที่แแบ่งออกเป็นสี่ส่วนตามย่อหน้าที่ 36 อาจจะเป็น 3/32 ที่ขาดไปบนหนึ่งขอบใน 1" ถึง 1-1/2" ของไม้แปรรูปและ 3/16" บนหนึ่งขอบใน 2" และหนากว่า ความกว้างต่ำสุดที่ระบุในทุกเกรดจะมีความกว้างเพียงเล็กน้อยคือ 1/4" เเละ 10% ตามย่อหน้าที่ 10 จะมีความกว้างเล็กน้อยประมาณ 1/2"

การประมาณค่าบอร์ดฟุตของไม้แปรรูปที่มัดรวมกัน

การกำหนดบอร์ดฟุตของแผ่นไม้หนึ่งแผ่น ขั้นตอนคือการคูณขนาดของพื้นผิวกับความหนา ไม้แปรรูปที่มัดรวมกันสามารถประมาณค่าได้ในลักษณะเดียวกันอันดับเเรกคำนวณขนาดพื้นผิวของบอร์ดหนึ่งชั้นก่อน ทำโดยการคูณความกว้างของมัดไม้ ลบช่องว่างตามความยาวของมัดเเละหารผลรวมด้วย 12 หากมีความยาวหลายค่าในมัดไม้ ให้ใช้ความยาวเฉลี่ย เมื่อวัดได้หนึ่งชั้นเเล้ว ให้คูณผลรวมนี้ด้วยจำนวนชั้นทั้งหมด 

ตัวอย่าง:

ความกว้างเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยอยู่ที่ 40”(เฉพาะไม้เเปรรูปหลังเกิดช่องว่างระหว่างแผ่นไม้)
ตัวอย่าง:
ความกว้างเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยอยู่ที่ 40”

(เฉพาะไม้เเปรรูปหลังเกิดช่องว่างระหว่างแผ่นไม้)

ผลรวมของหนึ่งชั้น
40” x 10’ = 400 ÷ 12 = 33.33
BF ของหนึ่งชั้น (คูณ SM ด้วยความหนา)
33.33 x 2” = 66.66
BF ของมัดไม้ (คูณด้วยจำนวนชั้น)
 66.66 x 10 = 666.67
บอร์ดฟุตที่ได้รับการประมาณค่าของมัดไม้ = 667 BF

bundle

แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย

1":     25.4 มิลลิเมตร (มม.)
1 ม.:     3.281 ฟุต                     
1,000 BF: (1MBF) 2.36 ลูกบาศก์เมตร (ม3)

1 ม3:     424 บอร์ดฟุต (BF) 
1 ม3:     35.315 ลูกบาศก์ฟุต​ (ลบ.ฟุต)