1. ต้นแอชอเมริกัน

  สายพันธุ์ Fraxinus ประกอบไปด้วย Fraxinus americana
  Other names: :
  นอทเทิร์นแอช เซาเทิร์นแอช N/A
  FAS
  Ash FAS 01
  Ash FAS 02
  No. 1C
  Ash 1c 01
  Ash 1c 02
  Ash 1c 03
  Ash 1c 01
  No. 2AC
  Ash. 2AC 01
  Ash 2AC 01
 2. ต้นเชอร์รีอเมริกัน

  ต้นเชอร์รีดำ
  Other names: :
  ต้นเชอร์รีดำอเมริกัน
  FAS
  American Cherry FAS
  American Cherry FAS
  American Cherry FAS
  No. 1C
  American Cherry 1C
  American Cherry 1C
  American Cherry 1C
  No. 2AC
  American Cherry 2AC
  American Cherry 2AC
  American Cherry 2AC
 3. ต้นฮิกคอรี

  Carya spp
  Other names: :
  มักเรียกว่า ต้นพีแคนในทางตอนใต้
  FAS
  American Hickory FAS
  American Hickory FAS
  No. 1C
  American Hickory No. 1C
  American Hickory No. 1C
  American Hickory No. 1C
  No. 2AC
  American Hickory No. 2AC
  American Hickory No. 2AC
  No. 2BC
  American Hickory No. 2BC
  American Hickory No. 2BC
 4. ต้นเมเปิลแข็งอเมริกัน

  Acer saccharum, Acer nigrum
  Other names: :
  ชูการ์เมเปิล ร็อคเมเปิล แบล็คเมเปิล
  FAS
  American Hard Maple FAS
  American Hard Maple FAS
  No. 1C
  American Hard Maple No. 1C
  American Hard Maple No. 1C
  American Hard Maple No. 1C
  No. 2AC
  American Hard Maple No. 2AC
  American Hard Maple No. 2AC
  American Hard Maple No. 2AC
 5. ต้นเมเปิลอ่อนอเมริกัน

  Acer rubrum, Acer saccharinum
  Other names: :
  เมเปิ้ลแดง เมเปิลเงิน
  FAS
  American Soft Maple FAS
  American Soft Maple FAS
  No. 1C
  American Soft Maple No. 1C
  American Soft Maple No. 1C
  No. 2AC
  American Soft Maple No. 1C
  American Soft Maple No. 1C
  No. 2BC
  American Soft Maple No. 2BC
 6. ต้นโอ๊กแดงอเมริกัน

  สายพันธุ์ Quercus กลุ่ม Q. rubra
  Other names: :
  โอ๊กแดงเหนือ โอ๊กแดงใต้
  FAS
  American Red Oak FAS
  American Red Oak FAS
  No. 1C
  American Red Oak No. 1C
  American Red Oak No. 1C
  American Red Oak No. 1C
  American Red Oak No. 1C
  No. 2AC
  American Red Oak No. 2AC
  American Red Oak No. 2AC
 7. ต้นโอ๊กขาวอเมริกัน

  สายพันธุ์ Quercus ส่วนใหญ่ Q. alba
  Other names: :
  ต้นโอ๊กขาวทางตอนเหนือ ต้นโอ๊กขาวทางตอนใต้
  FAS
  American White Oak FAS
  American White Oak FAS
  No. 1C
  American White Oak 1C
  American White Oak 1C
  No. 2AC
  American White Oak 2AC
  American White Oak 2AC
 8. ต้นทิวลิปวูดอเมริกัน

  Liriodendron tulipifera
  Other names: :
  พอปลาร์เหลือง ทิวลิปพอปลาร์ คานารีไวท์วูด ไม่ใช่พันธุ์เดียวกันกับพอปลาร์ยุโรปและพอปลาร์จีน
  FAS
  American Tulipwood FAS
  American Tulipwood FAS
  No. 1C
  American Tulipwood 1C
  American Tulipwood 1C
  American Tulipwood 1C
  No. 2AC
  American Tulipwood 2AC
  American Tulipwood 2AC
  American Tulipwood 2AC
 9. ต้นวอลนัทอเมริกัน

  Juglans nigra
  Other names: :
  วอลนัทดำ
  FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  No. 1C
  American Walnut 1C
  American Walnut 1C
  American Walnut 1C
  No . 2AC
  American Walnut 2AC
  American Walnut 2AC
  American Walnut 2AC
  American Walnut 2AC
  No. 2BC
  American Walnut 2BC