FAS

เกรด FAS ซึ่งมาจากเกรดดั้งเดิม "อันดับหนึ่งหรือสอง" จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้ความยาวที่เหมาะสมที่สุดในการตัดพื้นผิวไม้สำหรับเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง งานไม้กรอบประตูหน้าต่างภายใน และงานหล่อไม้เนื้อแข็ง ขนาดแผ่นไม้ขั้นต่ำคือ 6'' เเละกว้างกว่า เเละ 8' เเละยาวกว่า เกรด FAS ประกอบด้วยช่วงของแผ่นไม้ที่ให้ผลผลิตจาก 831 ⁄3% (10⁄12ths) ถึง 100% การตัดพื้นผิวของไม้เหนือพื้นผิวทั้งหมดของเเผ่นไม้ การตัดทั้งหมดจะต้องมีขนาดขั้นต่ำสุดอยู่ที่กว้าง 3" ยาว 7' หรือ กว้าง 4" ยาว 5' จำนวนการตัดที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นไม้ โดยแผ่นไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่หนึ่งหรือสอง ความกว้างเเละความยาวขั้นต่ำจะมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เเละไม่ว่าบอร์ดนั้นจะเป็นไม้สดหรือไม้อบเเห้ง พื้นผิวทั้งสองด้านของเเผ่นไม้จะต้องตอบสนองต่อความต้องการขั้นต่ำของ FAS

FAS

หมายเหตุ: ผลผลิตขั้นต่ำ 831/3% การตัดพื้นผิวไม้บนพื้นผิวของแผ่นไม้ที่สภาพไม่สมบูรณ์

FASbis

FAS-One-Face (F1F)

เกรดนี้มีการจัดส่งโดย FAS เกือบจะทุกครั้ง พื้นผิวที่ดีกว่าจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดของ FAS ในขณะที่พื้นผิวที่สภาพไม่สมบูรณ์จะต้องตอบสนองความต้องการทั้งหมดของเกรด Number 1 Common จึงจะมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อจะมีอย่างน้อยหนึ่งพื้นผิวที่เป็นเกรด FAS ยังไม่มีเปอร์เซ็นมาตรฐานของ FAS-One-Face ที่อาจประกอบไปด้วยการขนส่งสินค้า สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างผู้จัดจำหน่ายและการขนส่งสินค้า หากจำนวนเงินที่รวมอยู่ในการจัดส่งสินค้าเป็นปัญหา กรุณาปรึกษากับผู้จัดจำหน่ายเพื่อทราบจำนวนเงิน 

Selects

แท้จริงแล้วคุณภาพของไม้ระดับนี้เหมือนกับไม้คุณภาพ FAS 1F แต่ต่างกันที่ขนาดของแผ่นไม้ขั้นต่ำที่กำหนด เลือกแผ่นไม้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีความกว้าง 4" และกว้างกว่าและความยาว 6' และยาวกว่า เกรดในการเลือกนั้นสัมพันธ์กับบริเวณภาคเหนือของสหรัฐอเมริกาและยังถูกจัดส่งรวมกับเกรด FAS อีกด้วย บ่อยครั้งที่การส่งออกสินค้าในเกรดสูงเรียกง่าย ๆ ว่า FAS แนวปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไปสำหรับไม้เนื้อแข็งอเมริกัน คือเพื่อส่งสินค้าระดับสูงเหล่านี้ในการร่วมกันกับบางอย่าง การทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายสามารถทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้ ไม่ว่า FAS จะรวมกับ F1F (Face และ Better) หรือการเลือก (Select และ Better) ในการจัดส่งไม้ทุกแผ่นต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง FAS face 

Number 1 Common (No. 1C)

เกรด Number 1 Common มักถูกเรียกว่า ระดับไม้ที่ใช้สำหรับสร้างตู้ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากสามารถปรับให้เข้ากับขนาดมาตรฐานของประตูตู้ในห้องครัวที่ใช้ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาได้ มีการใช้ Number 1 Common อย่างแพร่หลายในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องเรือนเช่นกันในเหตุผลเดียวกันนี้ เกรด Number 1 Common ประกอบด้วยแผ่นไม้ที่มีความกว้างอย่างน้อย 3" และยาว 4' และจะให้ผลผลิตไม้ที่มีขนาดหน้าตัดอย่างชัดเจนจาก 662 ⁄3% (8 ⁄12ths) แต่ไม่รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับ FAS (831 ⁄3%) หน้าตัดของไม้ขนาดเล็กที่สุดที่ได้รับการอนุญาต คือ 3" โดย 3' และ 4"โดย 2' จำนวนของการตัดไม้เหล่านี้กำหนดโดยขนาดของแผ่นไม้

ทั้งสองหน้าของแผ่นไม้ต้องตรงข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับ Number 1 Common

n1common

หมายเหตุ: หากหน้าที่ดีกว่าตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ FAS และหน้าที่แย่กว่าตรงตามข้อกำหนดของ Number 1 Common เกรดนั้นมีศักยภาพที่จะเป็น F1F หรือ Selects

n1commonbis
 

Number 2A Common (No. 2AC)

เกรดของ Number 2A Common มักจะเป็นเกรดประหยัดเนื่องจากราคาและความเหมาะสมสำหรับชิ้นส่วนเครื่องเรือนที่หลากหลาย เป็นเกรดของตัวเลือกสำหรับอุตสาหกรรมพื้นไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกา เกรด Number 2A Common ประกอบด้วยแผ่นไม้ที่มีความกว้าง 3" และยาว 4' ที่มีผลผลิตมากกว่า 50% (6 ⁄12ths) แต่ไม่รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับ Number 1 Common (662 ⁄3%). การตัดไม้ขนาดเล็กที่สุดที่ได้รับการอนุญาต คือ 3" โดย 2' และตัวเลขของการตัดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นไม้ ไม่สำคัญว่าหน้าไม้ที่ดีกว่าเป็นอย่างไร หากหน้าไม้ที่แย่ที่สุดตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับ Number 2A Common

n2common

หมายเหตุ: หากหน้าที่ดีกว่าตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ FAS และหน้าที่แย่กว่าตรงตามข้อกำหนดของ Number 1 Common เกรดนั้นมีศักยภาพที่จะเป็น F1F หรือ Selects

n2commonbis

หมายเหตุ: หากหน้าที่ดีกว่าตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ FAS และหน้าที่แย่กว่าตรงตามข้อกำหนดของ Number 1 Common เกรดนั้นมีศักยภาพที่จะเป็น F1F หรือ Selects

Number 2B Common (No. 2BC)

Number 2B Common มีข้อกำหนดเช่นเดียวกับ Number 2A Common ที่มีข้อยกเว้นว่าการตัดไม้ทั้งหมดที่ต้องการจะต้องเป็นไม้ที่ไม่เสื่อมเสีย

Number 2 Common คือ การรวมตัวของ Number 2A Common และ Number 2B Common โดยไม่กำหนดเปอร์เซ็นของเกรดในการจัดส่งใด ๆ

เกรดมาตรฐานนี้สร้างขอบข่ายงานต่อการซื้อขายไม้เนื้อแข็งทั้งหมดของสหรัฐ ฯ จำไว้ว่าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ข้อยกเว้นในกฎเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ และกระทั่งได้รับการสนับสนุนด้วย สำหรับคำอธิบายทั้งหมดของเกรดของ NHLA ให้ดูที่ "กฎสำหรับการวัดและตรวจสอบไม้เนื้อแข็งและไซเปรส" ของ NHLA