• 00217_carousel.jpg
 • Sustainability

Sürdürülebilirlik

Ormanlar, tür bileşimlerinin zaman içerisinde değişeceği dinamik eko-sistemler olmalarına rağmen, federal hükümet tarafından kontrol altında tutulan düzenli orman stokları, ABD ormanlarındaki neredeyse tüm ticari sertağaç hacminde hızlı bir büyüme olduğunu ortaya koymaktadır. Bu büyüme, Amerika Birleşik Devletleri genelinde iyi dağılmış durumdadır.

Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı'nın (USDA) son istatistiksel güncellemesine göre:

 • 1953 ve 2012 yılları arasında ABD sertağaç büyüme stoğu hacmi 5.2 milyar m3'den 12.0 milyar m3'e yükseldi ve bu artış %130'dan fazladır;
   
 • 2007 ve 2012 yılları arasında ABD'de bulunan sertağaç hacmi, (hasat sonrası doğal ölüm oranı dikkate alındığında) yılda 124 milyon m3 oranında artmıştır ki bu, saniyede yaklaşık 4 m3'tür.
   
 • ABD sertağaç ormanları yaşlanmakta ve hasat edilmeden önce daha fazla ağacın büyümesine izin verilmektedir ve 48 cm veya daha büyük çaplı sert ağaç ağaçlarının hacmi, 1953'de 0.73 milyar m3'ten, 2012'de 2.7 milyar m3'e yükselmiştir.
   
 • ABD'de sertağaç ve karışık sert ağaç-yumuşak ormanlık alanların toplam alanı 1953 yılında 99 milyon hektardan 2012'de 111 milyon hektara çıkmıştır.
   
 • Bu alan, 60 yıllık dönemde sürekli bir artış göstermiş ve 2007 ile 2012 yılları arasında yılda 401.000 hektarlık bir oranda devam etmiştir ki bu, her dakika bir futbol sahası boyutunda bir alan eklenmesine eşdeğerdir.

MÜLKİYET

ABD sertağaç ormanları hızla genişlemesini, ağırlıklı olarak birincil motivasyonu genellikle kereste üretimi veya ekonomisi olmayan çok sayıda özel kişi ve aileye ait olması gerçeğine borçludur.

2012 yılındaki toplam tahta hasatının % 90'ı özel mülk arazilerinden, % 10'u ise kamuya ait arazilerden gelmiştir. 2012'de hasat edilen ABD sertağaçlarının % 98'ini oluşturan Doğu Eyaletleri'nde, her biri ortalama 15 hektarlık alana sahip 9.75 milyon orman sahibi bulunmaktadır. Özel orman alanının sadece % 5'i şirketlere aittir ve kurumsal holdinglerin kapladığı ortalama alan sadece 133 hektardır.

ABD Orman Servisi tarafından beş yılda bir yapılan Ulusal Ormancılık Anketi'ne göre, aile ormanlarına sahip olmak için en çok belirtilen nedenler ormanların sunduğu güzellik ve gizlilik ile birlikte vahşi yaşam ve doğanın korunmasıyla ilgilidir.

YÖNETİM

ABD sertağaç ormanlarının sahipleri genellikle ormanlarını daha uzun rotasyonlarla büyütmekte ve tipik olarak net açılmadan hektar başına birkaç ağaç hasat etmektedir. Dahası, hasattan sonra, orman sahipleri genellikle ABD'nin verimli orman topraklarında bol miktarda bulunan doğal yenilenmeye güvenmektedirler. 2012'de doğal ormanlar ABD'deki sertağaç ve karışık sert ağaç-yumuşak ağaç ormanlarının % 97'sini oluşturur ve sadece % 3'ü ağaç tarlasıdır. Tarlalarda dahi, yerli olmayan "egzotik" veya genetik olarak modifiye edilmiş türler kullanılmaz.

Amerikan Sertağaç Ormanı Kaşifi, Birleşik Devletler genelinde eyalet ve il düzeyinde sert ağaç orman hacmi, büyümesi ve hasatı hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar.