• Copenhagen-October-2016-119_carousel.jpg
    • SINIFLANDIRMA ATÖLYELERİ

      Amerikan sert ağaç ihracatçıları ve üreticileri için NHLA Baş Müfettişi Dana Spessert ile birlikte, dünya çapında sınıflandırma atölyeleri düzenlenmektedir. Eğer şirketinizin ürettiği sertağaç kerestenin NHLA standardına göre nasıl belirlendiği üzerine pratik bir atölyeden yararlanmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.

Biçilmiş keresteyi sınıflandırma

Bu bilginin amacı, Amerikan sertağaç kerestesi sınıflandırma kurallarının, basitleştirilmiş fakat genel bir açıklamasını yapmaktır. 100 yıl önce henüz kurulmuş olan Ulusal Sert ağaç Kereste Birliği (NHLA) tarafından belirlenmiş olan bu kurallar çerçevesinde bugün NHLA'nın üye sayısı dünya çapında 1000’in üzerindedir. NHLA kuralları halen Amerikan sertağaç endüstrisi için ulusal standart olma özelliğini korumakta ve ihraç edilecek kerestenin sınıflandırılmasındaki dayanağı oluşturmaktadır. Ahşap, doğal bir malzeme olmasının yanı sıra doğası gereği, herhangi bir uygulama durumunda kavranması gereken bir dizi farklı özellikler ve kusurlara sahiptir. Kesilmiş odunun kategoriler halinde sınıflandırılması, işlemden geçtiğinden dolayı, kesilen her bir kerestenin değerini ve potansiyel kullanımının belirlenmesine büyük ölçüde katkı sağlar. NHLA sınıflandırma kuralları hem alıcının hem de satıcının, sertağaç kereste işlemlerinin belirlenmesinde tutarlı bir dil kullanılmasını sağlar. NHLA sınıflandırma kuralları Amerikan piyasasına yönelik olmasına rağmen, kendilerinden beklenen kaliteye ulaşmak için dünya çapındaki alıcıların yeterli ölçüde bilgiye sahip olması elzemdir. Bir üretici tarafından satın alınan kereste sınıfı hem maliyeti hem de ulaşılan atık etkenini belirleyen etmendir. Çünkü sınıflandırmalar, tezgahtaki temiz ahşabın yüzdesine bağlıdır, sertağaçlarda bulunan güzel ve doğal özelliklerinin çoğu, açık hasat hesaplanırken dikkate alınmaz. Bu durum, sınıflandırılan, burada bulunan 10 önemli Amerikan sertağaç türü için olan esas sınıfların fotoğraflı illüstrasyonlarıyla vurgulanmaktadır. 

Sertağaç kereste çoğu zaman, sertağaç bir ürünün üretilmesinde kesilip kullanılan tezgahtan elde edilen kesimlerin boyutuna ve sayısına dayanarak sınıflandırılır. NHLA standartları, fikir halindeki mobilya ticaretiyle, her sınıf için ölçülebilir yüzdelere sahip temiz, hatasız kereste sağlamak için tasarlanmıştır. Yaygın sınıflar daha kısa temiz parçalar halinde yeniden kesilebilmeleri için tasarlanırken, yüksek sınıflar kullanıcılara uzun, net parçalar sağlar. FAS, FAS-Bir-Yüz (FAS/1F) ve Seçilmiş keresteleri kapsayan daha üst sınıflar, ağırlıklı yüzdede uzun genişlikteki kesimleri gerektiren kapı pervazları, mimari tasarımlar ve mobilya uygulamalar gibi uzun net kalıplar, ahşap doğrama ürünler için en uygun kullanıma sahiptir. Yaygın sınıflar, ilk olarak 1. Sayı Yaygın (No.1C) ve 21 Numaralı Yaygın (No. 2AC), mutfak dolap endüstrisi, çoğu mobilya parçası, kalas ve şerit döşeme kaplamaları için en uygun olan sınıflardır. Bir kez yeniden kesildiğinde, Yaygın sınıflardan elde edilen kesimler üst sınıflar gibi aynı kesinlikte fakat daha küçük (kısa ve/veya dar) kesimler halinde olacaktır. Sınıf ismi basitçe tezgahtaki temiz tahta yüzdesini yansıtır, genel görünüşü değil. Amerikan sertağaç orman kaynağı, kayda değer bir sürdürülebilirlik geçmişiyle, dünyadaki türevlerinin en büyüğüdür. Mümkün olduğu yerde Yaygın sınıfları keşfetmek, hem kereste maliyetinde hem de hasatta en büyük değeri yakalamak için paha biçilmezdir. Bu çabalar, kaynağın gelecek nesiller için de sürdürülebilirliğini garanti almaya yardımcı olacaktır.AMERİKAN SERTAĞAÇ KERESTE SINIFLARI İÇİN RESİMLİ KILAVUZ

Bu kılavuz, Amerikan sertağaç endüstrisi için ulusal standart olan ve ihracat kalitesindeki sınıfların temelini oluşturan NHLA sınıflandırma sisteminin basitleştirilmiş bir açıklamasını sunar.

ARIHI:  Eylül 2013

MALIYET:  Ücretsiz

TÜRLER:  Tüm türler
Species guide

ÖLÇÜM

ABD sertağaç endüstrisi tarafından kabul edilen NHLA kereste sınıflandırma kuralları, inç ve fit ölçü birimlerinin kullanıldığı emperyal ölçüm sistemine dayalıdır. Aksine, çoğu ihracat piyasaları, metrik sistem standartlarına daha çok aşinadır. Ek olarak, akıldaki keresteler rastgele genişlik ve uzunlukla geliştirilen sınıflandırma kuralları vardır. Belirli spesifikasyonlarla ilgili herhangi bir seçim, siparişten önce tartışılmalıdır.

Siniflar

Bu bölümde standart NHLA dereceleri özetlenmektedir: Temiz Yüzey Kesimleri Sınıfları (FAS, FAS-Tek-Yüz/FAS 1F, Seçkin sınıflar, Yaygın Sınıf No. 1/No. 1C ve Yaygın Sınıf No. 2A /No. 2AC) ve Sağlıklı Kesim Sınıfları (No.2B Yaygın Sınıf).  NHLA, bu sınıfların, “popülerliğini koruduğunu ve heyecan verici bir pazarın ifadesi olarak diğerleri için de örnek temsil ettiğini” belirtiyor.

Özellikler ve kusurlar

Aşağıda Amerikan sertağaçlarında görülen özellikler anlatılmaktadır. Bazıları, belirli türlere özgüdür, diğerleriyse bütün türlere özgüdür. Bu karakteristikler, kerestede ya doğal olarak görülür ya da kurutma sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Tartışıldığı üzere, kalite sınıfları, tezgahtaki temiz, kusursuz tahta oranına göre değişmektedir.

RESİMLENDİRİLMİŞ SINIFLAR

Select one of nine American hardwood species to see visual examples of each grade. This core selection of American hardwood species provides the perfect introduction to grading sawn lumber in accordance with the NHLA rules; the standard for the U.S. hardwood industry and for international trade.

Ek rehber

NHLA kalite sınıfları standardına yapılan bölgesel istisnalar. NHLA sınıfları, ABD'de yetişen ticari sert ağaç türlerinin çoğunluğunu kapsar. Aşağıda, Amerikan tedarikçiden sipariş edilebilecek çeşitli türlerin ve renk çeşitlerinin geniş bir özeti verilmektedir.