sınıflandırma – giriş

Amerikan Sertağaç sınıflandırma kuralları, o zaman yeni kurulan Ulusal Sertağaç Kereste Birliği (NHLA) tarafından 100 yıldan fazla bir süre önce ortaya konmuştu. Günümüzde NHLA'nın dünya çapında 2000'den fazla üyesi vardır ve NHLA kuralları hâlâ Amerikan Sertağaç endüstrisinin ulusal standartları olup, ihracat kereste sınıflandırması için temel teşkil eder.

Ahşap doğal bir malzemedir ve bundan dolayı da anlaşılması ve herhangi bir uygulamada izin verilmesi gereken farklı özellikleri ve özürleri olabilir. Kereste kalite sınıflandırması her bir biçilmiş kerestenin değerini ve olası potansiyel kullanımını büyük ölçüde artırmaya yardımcı olur.

NHLA kalite sınıflandırma kuralları, hem alıcıların hem de satıcıların, Sertağaç kerestelerine ilişkin resmî işlemlerde mutabık bir dil kullanmalarını sağlar. Her ne kadar NHLA sınıflandırma kuralları ABD piyasası için ortaya konmuş olsa da, dünya çapındaki alıcıların da, istedikleri kalite düzeyine ulaşmaları için bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bir imalatçı tarafından satın alınan kerestenin sınıfı, hem ulaşılan maliyeti, hem de randımanı belirler çünkü Sertağaç kalite sınıfları, kerestedeki temiz kısımların yüzdesine göre belirlenmektedir. Sertağaç içinde bulunan, birçok güzellikler içeren doğal özellikler temiz imalat içinde dikkate alınmaz.

Sertağaç kerestesi ebatlandığı ve son kullanıldığı yerdeki keresteden elde edilen ebat ve kesim (parça) adedine göre sınıflanır. NHLA kuralları, her bir sınıf için temiz ve kusurları olmayan ölçülebilir bir oran elde etmek için, mobilya ticareti dikkate alınarak ortaya konmuştur. Üst sınıflar, kullanıcılara uzun ve temiz parçalar sunarken, Genel (Common) sınıflar yeniden biçilip daha kısa ve temiz parçalar haline getirilmek üzere tasarlanır.

FAS (First and Second - Birinci ve İkinci Sınıf), FAS/1 F (Birinci ve İkinci Bir Yüzde) ve Seçme sınıflar, kapı çerçeveleri, mimarî iç kısımlar gibi uzun ve temiz pervazlar ve doğramalar ile yüksek oranda uzun ve geniş parçalar gerektiren mobilya uygulamaları için çok uygundur.

Başlıca çeşitleri Genel Sınıf No. 1 (No. 1C) ve Genel Sınıf No. 2A (No. 2AC) olan Genel sınıflar, mutfak dolabı endüstrisi, birçok mobilya kısımları, uzun ve kısa parke için en uygun sınıflardır. Dikkate değer bir nokta, yeniden biçildiklerinde Genel sınıflardan elde edilen parçaların, daha üst sınıflarla aynı kalitede ama daha küçük (daha kısa ve/veya daha dar) temiz parçalar olacağıdır. Sınıf adı yalnızca kerestedeki temiz tahta oranını belirtir, genel görünümü değil.
Amerikan Sertağaç ılıman iklim orman kaynağı, dünyada türünün en büyük örneğidir ve sürdürülebilirlik geçmişi çok büyük önem taşımaktadır. Genel sınıfları bulmak, kereste maliyeti ve ürünlerinde en yüksek değeri elde etmede paha biçilmez değer taşır. Bu çabalar da nesiller boyunca bu kaynağın sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı olacaktır.

AHEC Avrupa, bu bölümün hazırlanmasında gösterdiği destek için NHLA’ya teşekkür eder.