Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

AHEC, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesini (LCA) kullanarak çevre dostu spesifikasyonlar ve tasarıma ilişkin yeni bilimsel merkezli bir yaklaşıma yönelik hareketi kolaylaştırmaktadır. LCA, yaşam döngüsü boyunca kullanılan ve çevreye salınan enerji ve malzemelerin sistematik olarak açıklanması ve değerlendirilmesi yoluyla bir ürün ya da faaliyetle ilişkilendirilen çevresel yükleri ölçerek değerlendirmenin bilimsel bir yöntemidir.

LCA bilimi yeni değildir. Enerji sektöründeki ilk bu tip çalışmalar 1970’lerde gerçekleştirilmiştir. Ancak LCA artık sürdürülebilir tasarıma yönelik artan ilgi ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan artan endişe ile birlikte yepyeni bir güç kazanmıştır. Avrupa Komisyonu, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin ürünlerinin çevresel etkilerinin karşılaştırılması için hazırda bulunan en iyi çerçeve olduğu sonucuna varmıştır [1].

AHEC, uluslararası sertağaç sektöründe üstlenilen belki de en büyük Yaşam Döngüsü Değerlendirme (LCA) çalışmasına yatırım yapmaktadır. AHEC, LCA alanında bir lider olan PE International’ı 2010’un ortasında başlayacak işi üstlenmesi için görevlendirmiştir. Çalışma, Amerikan sertağaç ürünlerinin ve rakiplerinin çıkarılması, işlenmesi, fabrikasyonu, taşınması, kurulması, korunması, değiştirilmesi ve atılımı için kullanılan işlemlerin çevresel etkileri hakkında kapsamlı bilgiler verecektir.

AHEC tarafından gerçekleştirilen çalışma, LCA için ISO14040 standart serisine uyum sağlayacak ve ayrı bir bileşen olarak Amerikan sertağaçlarının gelişen uluslararası karbon ayak izi standartları uyarınca “karbon ayak izinin” değerlendirmesini de içerecektir. Çalışmaya ilişkin gelişme raporları, düzenli olarak bu web siteye gönderilecektir.

[1] Avrupa Komisyonu Entegre Ürün Politikası İletisi (COM (2003)302).