Sürdürülebilir ormancılık

Amerikan sertağaçları, ABD’deki sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilmektedir. Düzenli ABD Orman Hizmetleri stokları, 1953 ile 2007 arasında ABD sertağaç gelişim stoku hacminin 5.210 milyon m3’ten 11.326 milyon m3’e ulaşarak iki katın üzerinde bir artış sergilediğini göstermektedir. 1997 ile 2007 arasında da bu dönemindeki sertağaca yönelik güçlü talebe rağmen %15’lik bir artış kaydedilmiştir.

ABD Orman Hizmetleri tahminleri ayrıca, 2030’a kadar yetişen stok envanterinde sertağaç için yüzde 15 ile 20 arası ek artış beklemektedir. Sertağaç gelişimi ve ülke çapındaki kesim tahminleri, gelişimin 2050’ye kadar çıkarımları aşacağını göstermektedir.

ABD’deki tüm orman sahipleri, tehdit altındaki türlerin korunması için habitatların korunmasına yönelik Federal mevzuata tabidir. Farklı ülkelerce özel alanlardaki orman yönetiminin diğer boyutlarını düzenleyen katı düzenlemeler uygulamaya konulmuştur.

Bağımsız çalışmalar, herhangi bir Amerikan sertağacının yasa dışı kaynaklardan ya da yönetim uygulamalarının orman kaybına yol açtığı ya da biyolojik çeşitliliği tehlikeye attığı ormanlardan elde edilmesi konusunda oldukça düşük bir risk bulunduğunu göstermektedirr.

 
 • Amerikan sertağaçlarının sürdürülebilir olduğuna dair hangi yazılı kanıtlar mevcuttur?

  Sürdürülebilir ormancılığa dair güvenilir ve objektif kanıtların, kolaylıkla şu 3 kaynaktan bulunması mümkündür:

 • Amerikan sertağaçları nereden geliyor?

  Sertağaçlar, ABD ormanlarının ve ahşap ürünleri endüstrisinin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Sertağaç türleri, ABD’de yetişmekte olan ürün stokunun %43’ünü (yumuşak ağaçlar da kalan %57’sini) oluşturmaktadır. ABD’nin toplam yıllık kereste, kontrplak ve kaplama (250 milyon m3) üretiminin yaklaşık %25’i (60 milyon m3) sertağaçlardan oluşmaktadır ve bu da, ABD’yi dünyanın en büyük sertağaç üreticisi haline getirmektedir. Sertağaç türlerinin ana alanı, kuzey doğu köşesinden güney sahiline ve Mississippi Nehrine kadar uzanan batı boyunca uzanan Doğu Eyaletlerindedir. Bu alan, hem karışık kozalaklı ağaç hem de yaprakları dökülen türde olan ormanlardan ve temel olarak yaprakları dökülen ağaçlardan oluşan ormanlardan oluşmaktadır. Doğu Eyaletlerinde ak ve kızıl meşe türleri en yaygın sertağaçlar iken, onları sert ve yumuşak akağaç, lale ağacı (sarı kavak), hikori, sığla ve dişbudak takip etmektedir. Diğer bir küçük sertağaç alanı da, Pasifik Kuzeybatıdaki Oregon ve Washington eyaletlerinde bulunmaktadır. Kızılağaç, Pasifik Kuzeybatı’daki temel ticari sertağaç türüdür. 

 • Amerikan sertağaç ormanlarının sahipleri kimlerdir?

  ABD’deki sertağaç üreten eyaletlerde sadece %20 civarında kereste arazisi ve %30 sertağaç kereste stoku federal, eyalet ya da yerel hükümlere bağlıdır. Kereste arazilerinin yaklaşık %80’i ve sert kereste stokunun %70’i şahıs malıdır. 4 milyon civarında kişi ve diğer ticari teşebbüsler, 110 milyon hektarlık sertağaç ve karışık meşe-çam orman türlerinin sahibi durumundadır. Bu özel arazinin genel olarak iki şekilde gruplandırılması mümkündür:

  • Kurumsal olmayan: düzensiz ya da periyodik olarak hasat toplayan genelde aile ormanlarıdır. Küçük işletmeler olma eğilimindedirler ve ortalamaları 16 hektarın altındadır. ABD’de üretilen özel sertağaç kerestelerinin %83’ü, kurumsal olmayan aile üyelerince desteklenmektedir.
  • Kurumsal: tipik olarak kereste üretim kuruluşları tarafından elde tutulan görece büyük alanlar.
 • Amerikan sertağaç ormanları nasıl yönetilmektedir?

  Amerikan sertağaçları, yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip olan, çeşitli türler için bir habitat sunan ve yangın ve haşeratlara karşı oldukça dayanıklı olan, yönetim dahilindeki doğal ormanlardan elde edilmektedir. Bereketli orman toprakları ve ABD’deki olumlu yetişme koşulları, sertağaç ormanlarının en etkili biçimde doğal rejenerasyona tabi tutulması suretiyle en etkili şekilde yenilenmiştir. Belirtilen türlerin ya da küçük ağaç gruplarının kesilmesini kapsayan seçici hasat, Amerikan sertağaç ormanları açısından tipik bir özellik taşımaktadır.

 • Amerikan sertağaç ormanları nasıl düzenlenmektedir?

  ABD, sürdürülebilir orman yönetimi sağlamak için etkili ve tam olarak uygulanan bir mevzuat çerçevesi yürütmektedir. Amerikan sertağaç ormanlarının düzenlenmesinin sorumluluğu, federal, eyalet ve bazı durumlarda yerel ve belediye seviyelerindeki kuruluşlara dağıtılmıştır. Federal Hükümet, tüm orman alanlarında genel çevre mevzuatlarını uygulamaktadır. Tehlike Altındaki Türler Kanunu (1972), tehlike altındaki türleri korumaktadır. 1972 tarihli Temiz Su Kanunu, su kirliliğinin asgari düzeye indirilmesi için ormancılık faaliyetleri için “En İyi Yönetim Uygulamaları”nın (BMP) geliştirilmesi ve uygulamaya konulmasını kereste üreten eyaletler için şart koşmuştur. Eyaletler, rol ve yetkileri eyaletin orman politikasına bağlı olarak değişkenlik gösteren rol ve yetkilerin ormancılık yönetiminden sorumlu kendi hükümet kuruluşlarına sahiptir. Bazı eyaletler, kapsamlı Orman Uygulamaları Kanunları getirerek, tüm orman arazilerinde ormancılık standartlarının uygulamaya konulmasını zorunlu hale getirmiştir. Diğer eyaletler, vergi teşvikleri, maliyet paylaşımı ve hükümet standartlarının gönüllü olarak benimsenmesini desteklemek için tavsiye verilmesini içeren ruhsatlandırma dışındaki planlara dayanmaktadır. ABD ormancılık ruhsatlandırma uygulamalarının daha detaylı incelemeleri için ABD Ormancılığı - Dünya için bir model adlı makaleyi inceleyiniz.

 • Amerikan sertağaçlarının toplanması biyolojik çeşitliliği tehdit eder mi?

  Hayır. USDA 2000 RPA Değerlendirmesi, ABD sertağaç ormanlarının sadece boyut ve kereste hacmi olarak büyümekle kalmadığını, ancak mevcut orman yönetimi uygulamalarının iyileşen orman sağlığı ve çeşitliliğine katkıda bulunduğunu belirtmektedir. 2008 Seneca Creek Çalışması, genetik olarak değiştirilmiş türler, yüksek koruma değerlerinin yönetim faaliyetleri ile tehlikeye atıldığı bir orman ya da fidanlık ya da orman dışı kullanıma dönüştürülmekte olan bir ormandan kaynağını alan her türlü ABD sertağacına yönelik çok düşük bir risk olduğunu belirtmektedir.

  Amerikan sertağaçlarının sürdürülebilir kullanımı, esasında biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunabilmektedir. Amerikan sertağaçlarına yönelik talep, ABD arazi sahipleri için uzun vadeli yüksek değerli dekoratif sertağaç kaynaklarını yönetme ve koruma konusunda bir teşvik olmuş ve tarım ya da hızlı büyüyen ağaç ekimi gibi diğer ekonomik kullanım dönüşümlerini önlemiştir.

  Amerikan sertağaç ormanları, tüm ılıman sertağaç orman kaynaklarından daha büyük bir çeşitlilik sunmaktadır. Büyük oranda kayın ve meşe ağaçlarının üstünlüğü bulunan Avrupa ve Asya ormanlarının aksine, Amerikan sertağaç ormanları, 20’nin üzerinde sertağaç türünü ticari olarak sunabilmektedir. AHEC, sadece ticari açıdan en değerli türlere odaklanmak yerine, sertağaç türlerinin tümünü desteklemek suretiyle bu çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmaktadır.

 • Amerikan sertağaçlarının toplanması sivil ya da yerli halkların hakları tehdit ediyor mu?

  Hayır. 2008 Seneca Creek çalışması, Amerikan sertağaçlarının kullanımının geleneksel ya da sivil hakları ihlal tehdidinde bulunmadığı sonucuna varmıştır. Değerlendirmede, federal ve eyalet kanun ve kurallarının çocuk işçiliği yasakladığı ve iş konulu ILO Temel Prensip ve Hakları ile tutarlı olduğunu kaydetmektedir. Ayrıca ABD, kullanım hakları, kültürel ilgiler ve klasik kültürel kimlik gibi geleneksel haklara ait önemli büyüklükteki ihtilafların çözülmesi için adil süreçler oluşturulmuştur.

  Kızılderili kabilelerinin ve tüm vatandaşların doğal kaynaklar ve ormanları etkileyen kararlara ilişkin fikir ayrılıkları ve ihtilaflarla uğraşma hakkının sağlanması için adil süreç ve mekanizmalar mevcuttur. ABD’deki Ulusal Ormanlar, potansiyel açıdan etkilenen topluluklar, kabile uluslar ve diğer sivil toplum gruplarına danışılmasını içeren kereste satışları için belirgin ve detaylı bir sürece sahiptir. Bu satışlar üzerinde birçok ihtilaf olsa da, temyiz süreci şeffaftır ve tüm taraflara açıktır.

 

Related Pages: