Ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment - LCA)

Organizacja AHEC wykorzystuje technikę oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA) do propagowania nowego, opartego na naukowych podstawach, podejścia do zasad ekologicznego doboru materiałów i projektowania. LCA jest naukową metodą pomiaru i oceny wpływu na środowisko naturalne samego produktu lub związanych z nim czynności. Polega na systematycznym opisie i ocenie zużycia energii oraz materiałów i rodzaju substancji uwolnionych do środowiska w trakcie pełnego cyklu życia produktu.

Pierwsze analizy metodą LCA zostały przeprowadzone w sektorze energetycznym w latach 70. XX wieku. Obecnie metoda ta zyskuje dużą popularność, którą zawdzięcza wzrostowi zainteresowania koncepcją zrównoważonego wzornictwa oraz rosnącym obawom dotyczącym zmian klimatycznych. Komisja Europejska uznała ocenę cyklu życia za najlepszą z dostępnych obecnie metod oceny i porównywania wpływu produktów na środowisko naturalne [1].

Organizacja AHEC podjęła decyzję o sfinansowaniu prawdopodobnie największych w historii światowego przemysłu drzewnego badań oceny cyklu życia. Ich przeprowadzenie zlecono liderowi branży analiz oceny cyklu życia, firmie PE International, zaś same prace badawcze rozpoczęto w połowie roku 2010. Badania mają dostarczyć kompleksowych informacji o wpływie na środowisko naturalne procesów wykorzystywanych w trakcie pozyskiwania, obróbki, przetwarzania, transportu, montażu, konserwacji, wymiany i utylizacji produktów wykonanych z amerykańskiego drewna liściastego oraz konkurencyjnych materiałów.

Badania zlecone przez AHEC są wykonane zgodnie z normami ISO14040 dotyczącymi oceny cyklu życia i obejmująrównież odrębny pomiar śladu węglowego amerykańskiego drewna liściastego w oparciu o nowe międzynarodowe normy dla śladu węglowego. Wyniki badań będą regularnie publikowane na naszej stronie internetowej AHEC.

[1] Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zintegrowanej polityki produktowej (COM (2003)302).