Duurzame bosbouw

Amerikaans hardhout afkomstig uit duurzaam onderhouden bossen in de Verenigde Staten. Regelmatige inventarisaties tonen aan dat tussen 1953 en 2007 het volume aan hardhout in de VS meer dan verdubbeld is, van 5.210 miljoen m3 tot 11.326 miljoen m3. Er was een verhoging van 15% aan voorraad tussen 1997 en 2007, ondanks een sterke verhoging van de behoefte aan hardhout gedurende deze periode.

Staatsbosbeheer voorspelt een verdere verhoging van 15 tot 20 procent van de hardhoutinventaris tot aan 2030. Ramingen van de groei van hardhout en de nationale verwijdering ervan geven aan dat de groei zal blijven doorgaan en dat dit de verwijdering tot aan 2050 zal blijven overstijgen.

Alle boseigenaren in de Verenigde Staten zijn onderworpen aan de nationale wetgeving om gebieden met bedreigde soorten te beschermen. Er zijn zeer strenge regels aangenomen door individuele staten m.b.t. bosbeheer op particuliere terreinen.

Onafhankelijke studies geven aan dat er een laag risico bestaat dat Amerikaans hardhout wordt geoogst uit illegale bron of uit bossen waar bosbouwpraktijken leiden tot ontbossing of anderszins bedreiging van de biodiversiteit.

 
 • Wat voor feitelijk bewijs bestaat er dat Amerikaans hardhout duurzaam is?

  Betrouwbaar objectief bewijs van duurzame bosbouw is verkrijgbaar uit 3 bronnen:

 • Waar komt Amerikaans hardhout vandaan?

  Hardhout is een van de hoofdcomponenten van de bossen uit de VS en van de houtproductenindustrie. Hardhoutsoorten vertegenwoordigen 43% van de groeiende voorraad van de Verenigde Staten (zachthout vertegenwoordigt de overgebleven 57%). Ongeveer 25% (60 miljoen m3) van de totale jaarlijkse hout-, triplex- en fineerproductie in de VS (150 miljoen m3) bestaat uit hardhout, wat de VS de grootste hardhoutproducent ter wereld maakt. De grootste oppervlakte aan hardhoutbossen bevindt zich in de oostelijke staten, van de noordoostelijke hoek tot aan de zuidoostelijke en westelijke hoek, net voorbij de Mississippi. Dit gebied bevat bossen van gemengde conifeer- en loofbomen, maar ook bossen die voornamelijk uit loofbomen bestaan. In de oostelijke staten zijn voornamelijk de white en red oak hardhoutsoorten prominent aanwezig, gevolgd door hard en soft maple, tulipwood (yellow poplar), hickory, sweetgum en ash. Een ander, kleiner gebied aan hardhout wordt gevonden in de staten Oregon en Washington in het noordwesten. De red alder is de voornaamste commerciële hardhoutsoort uit het noordwesten.

 • Wie bezit de Amerikaans hardhoutbossen?

  Slechts ongeveer 20% timmerhout en 30% hardhout uit de hardhoutproductie in de VS is eigendom van de staat of van de plaatselijke overheid. Bijna 80% van het timmerhout en 70% van het hardhout is in particulier eigendom. Ongeveer 4 miljoen personen en overige particuliere entiteiten bezitten de 110 hectare aan hardhout en gemengde oak-pine bossoorten. Dit particuliere land kan worden gecategoriseerd in twee grote groepen:

  • Particulier: Voornamelijk familiebossen die onregelmatig of periodiek timmerhout kappen. Het zijn kleine bedrijfjes en ze beslaan vaak minder dan 16 hectare. Van het particuliere hardhout dat in de VS wordt geproduceerd, wordt 83% aangeleverd door particuliere boseigenaars.
  • Bedrijven: kenmerkende, relatief grote gebieden in bezit van bedrijven die hout produceren.
 • Hoe worden bossen met Amerikaans hardhout beheerd?

  Amerikaans hardhout wordt gewonnen uit beheerde, natuurlijke bossen met hoge biodiversiteit, waarin een habitat voor een groot aantal soorten geboden wordt. Deze bossen zijn bestand tegen brand en ongedierte. De vruchtbare bosgrond en de goede groeiomstandigheden in de VS betekenen dat de hardhoutbossen effectief worden vernieuwd door natuurlijke aanwas. Selectief kappen, waarin gespecificeerde bomen of kleine groepen bomen worden verwijderd, is kenmerkend voor Amerikaanse hardhoutbossen.

 • Hoe worden Amerikaanse hardhoutbossen gereglementeerd?

  In de Verenigde Staten wordt een effectief en krachtig netwerk aan regels gehanteerd om duurzaam bosbeheer in te zetten. Verantwoordelijk voor de regelgeving van de Amerikaanse hardhoutbossen zijn verschillende instanties op staats- en in sommige gevallen plaatselijk en gemeentelijk niveau. De overheid legt algemene milieuwetgevingsregels op voor alle bosgebieden. De wet bedreigde diersoorten (1972) behoudt bedreigde diersoorten. De wet schoon water uit 1972 eist dat staten een "Beste Management Praktijk"(BMP) ontwikkelen en zich inzetten voor het produceren van hout om de vervuiling van water te minimaliseren. De staten hebben hun eigen overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het bosbeheer en waarvan de rol en de autoriteit kan variëren afhankelijk van het beleid van de betreffende staat. Sommige staten hebben allesomvattende bosbouwwetten geïntroduceerd waarmee de implementatie van bosbouwnormen verplicht is voor alle bossen. Andere staten vertrouwen op de niet-regelgevende programma's via belastingtoeslagen, het delen van kosten en het geven van advies om vrijwillige aanname van overheidsnormen aan te moedigen. Voor verdere uitleg over de regelgeving kunt u het volgende artikel bekijken: Bosbouw in de VS - Een model voor de wereld”.

 • Bedreigt het kappen van Amerikaans hardhout de biodiversiteit?

  Nee. De USDA 2000 RPA Assessment geeft aan dat de hardhoutbossen in de VS niet alleen toenemen in grootte en volume, maar dat door de bestaande bosbeheerpraktijken de gezondheid en diversiteit van de bossen ook blijven verbeteren. De Seneca Creek studie uit 2008 geeft aan dat er een zeer laag risico bestaat dat hardhout in de VS uit andere bronnen komt, bijvoorbeeld: een genetisch gemodificeerde soort, een bos waar de behoudwaarde wordt bedreigd door behoudactiviteiten, of een bos dat in een plantage wordt veranderd voor ander gebruik dan een bos.

  Het duurzame gebruik van Amerikaans hardhout kan zelfs bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit. De vraag naar Amerikaans hardhout heeft een sterke economische stimulans gegeven aan de Amerikaanse landeigenaars om natuurlijke hardhoutbossen te beheren en te behouden voor de toevoer van hoogwaardig decoratief hardhout op lange termijn en heeft verandering naar ander economisch gebruik afgeraden, zoals bijvoorbeeld voor de landbouw of voor snelgroeiende boomplantages.

  Amerikaanse hardhoutbossen hebben een grotere diversiteit aan boomsoorten dan elke ander gematigd hardhoutbos. In tegenstelling tot de Europese en Aziatische bossen, die voornamelijk gedomineerd worden door beech en oak, kunnen Amerikaanse hardhoutbossen commerciële volumes van meer dan 20 soorten hardhout leveren. AHEC draagt bij aan het onderhoud van deze diversiteit door alle hardhoutsoorten te bevorderen en zich niet slechts te richten op de commercieel waardevolle soorten.

 • Bedreigt het kappen van Amerikaans hardhout de burgerrechten?

  De Seneca Creek studie uit 2008 concludeert dat het kappen van Amerikaans hardhout de traditionele or burgerrechten niet bedreigt of overtreedt. Deze beoordeling toont aan dat het staatsrecht en de richtlijnen erop zijn gericht om kinderarbeid te verbieden en dat ze conform de fundamentele principes en rechten op de werkvloer van de ILO zijn. Daarnaast heeft de VS onpartijdige processen geïmplementeerd om conflicten op te lossen conform het traditioneel recht, inclusief gebruiksrechten, culturele belangen of traditionele culturele identiteit.

  Er zijn onpartijdige processen en mechanismen aanwezig om te zorgen dat autochtone Amerikaanse stammen, maar ook inwoners van de VS, bezwaar kunnen maken tegen het kappen van natuurlijke hulpbronnen en bossen. De nationale bossen van de VS hebben een duidelijk en gedetailleerd proces voor het kappen van hout, wat het raadplegen van alle mogelijk benadeelde gemeenschappen, stammen en andere groepen omvat. Er is misschien discussie over deze verkoop, maar het beroepsproces is transparant en staat open voor alle partijen.

 

Related Pages: