Levenscyclusbeoordeling

AHEC vergemakkelijkt de beweging richting een nieuwe wetenschappelijke aanpak van een groene keus en ontwerp middels de levenscyclusbeoordeling (LCA). LCA is een wetenschappelijke methode om de invloed op het milieu te meten en te evalueren die een product of activiteit heeft door de energie en gebruikte materialen die gedurende de levenscyclus losgelaten worden op het milieu systematisch te beschrijven en te beoordelen.

LCA-wetenschap is niets nieuws, de eerste keer dat een dergelijke studie werd ondernomen in de energiesector was in 1970. LCA krijgt echter een geheel nieuwe invulling nu de interesse in duurzaam ontwerp en zorgen om klimaatverandering toenemen. De Europese Commissie concludeerde dat levenscyclusbeoordeling momenteel het best beschikbare kader is om de invloed van producten mee te beoordelen en te vergelijken [1].

AHEC investeert in wat waarschijnlijk het grootste levenscyclusbeoordelingsonderzoek (LCA) ooit ondernomen in de internationale hardhout sector is. AHEC stelt PE International, leider op gebied van LCA, aan om het werk in 2010 te starten. De studie zal uitgebreide informatie bieden over de invloed op het milieu van processen die gebruikt worden om producten van Amerikaans hardhout en haar concurrenten te kappen, verwerken, produceren, vervoeren, plaatsen, onderhouden, vervangen en weg te gooien.

Het onderzoek dat door AHEC wordt uitgevoerd zal voldoen aan de ISO14040 serie maatstaven voor LCA en zal beoordeling van de "CO2 uitstoot" van Amerikaans hardhout omvatten in vergelijking met opkomende internationale maatstaven van CO2 uitstoot. Voortgangsrapporten over het onderzoek zullen regelmatig op deze website worden gepubliceerd.

[1] European Commission Communication on Integrated Product Policy (COM (2003)302).